Helsingborgs Handelsförening

Helsingborgs Handelsförening bildades 1847 med ursprungligt ändamål att verka till förmån för handels- eller fabriksidkare i Helsingborgs stad. Idag förvaltar föreningen fonder och donations- medel. En stor del av avkastningen delas ut i form av stipendier till ungdomar med anknytning till Helsingborg för utbildning inom handel och ekonomi men även till hjälpverksamhet till behövande som idkat handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg eller till f.d. anställda inom sådana rörelser samt finansiellt stöd till forskning och utbildning vid Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet.

Nyheter


Understöd

HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING
bedriver bl.a. understödsverksamhet för hjälp till äldre personer (över 60 år), som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg, eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare där, samt bland behövande efterlevande till nämnda personer.

 Läs mer 2020-09-17

Miljongåva till Campus Helsingborg

För att uppmärksamma att Campus Helsingborg firar 20 år i år överlämnar Helsingborgs stad och Helsingborgs Handelsförening 1,5 miljoner kronor till universitetet. Pengarna ska gå till forskningsområdet logistisk, handel och artificiell intelligens (AI).

 Läs mer 2020-09-04

Mat till vården – Tack

Vi hoppas att denna lunch ska kunna ge er kraft och energi att fortsätta kämpa varje dag i den tuffa tid som råder. Att förhoppningsvis kunna underlätta era arbetsdagar något känns otroligt viktigt för oss.

 Läs mer 2020-05-12

Mat till vården – donera en lunch

En ny verklighet föder nya idéer. Sedan utbrottet av Covid-19 har krogbranschen haft en tuff situation och tvingats ställa om, permittera personal och hitta nya affärsmodeller. Jesper Liljegren som är delägare i BaraVaragruppen kom tidigt till Helsingborg City med ett förslag som nu blir verklighet.

 Läs mer 2020-05-01

 Satsning på unga forskare

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen med inriktning på unga forskartalanger vid Campus Helsingborg. Målet är att unga disputerade forskare ska få bättre möjligheter att bygga upp sin framtida forskning och karriär.

Läs mer

här

  2020-01-20
[ Lista alla nyheter ]