Understöd

HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING 1847
bedriver bl.a. understödsverksamhet för hjälp till äldre personer (över 60 år),som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg,eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare där, samt bland behövande efterlevande till nämnda personer.

Handelsföreningen tar emot ansökningar från personer som kan hänföras till ovanstående kategorier.
Nästa möjlighet att söka är oktober 2018.
Ansökningar skall då vara oss tillhanda senast 9 november 2018.

Upplysningar och ansökningsblanketter

HÄR


www.handelsforeningen.org
HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING
Box 22138
(Engelska Gången 14)
250 23 Helsingborg
Tfn: 042-400 45 11
info@handelsforeningen.org


Nyheter


Helsingborgs Handelsförenings projektanslag 2019

Handelsföreningen utlyser årets anslag för specifika projekt med forsknings- eller utbildningsinriktning till organisationer i Helsingborg – ansök senast 1 september 2019.
Mer information hittar du

här


Blankett för ansökan hittar du

här


  2019-04-14
[ Lista alla nyheter ]