Understöd

HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING 1847
bedriver bl.a. understödsverksamhet för hjälp till äldre personer (över 60 år),som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg,eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare där, samt bland behövande efterlevande till nämnda personer.

Handelsföreningen tar emot ansökningar från personer som kan hänföras till ovanstående kategorier.
Nästa möjlighet att söka är oktober 2019.
Ansökningar skall då vara oss tillhanda senast 15 november 2019.

Upplysningar och ansökningsblanketter

HÄR


www.handelsforeningen.org
HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING
Box 22138
(Engelska Gången 14)
250 23 Helsingborg
Tfn: 042-400 45 11
info@handelsforeningen.org


Nyheter


Våra event

Vi presenterar regelbundet spännande evenemang i våra lokaler i Restaurang Gastro, Järnvägsgatan i Helsingborg. Samarbetet med medlemmar, näringslivsintressenter och Campus Helsingborg gör att vi kan erbjuda föreläsningar inom aktuella och framtida affärsidéer.


Ta del av våra kommande och tidigare event på

här


  2019-09-01
[ Lista alla nyheter ]