GDPREU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder ikraft i hela EU samtidigt från den 25 maj 2018.

Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter Pul. (Personuppgiftslagen).

Helsingborgs Handelsförening behandlar personuppgifter för de ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning m m enligt följande:
Presidiet i Föreningen behöver ha tillgång till dessa uppgifter, för att kunna bereda och besluta i enlighet med Föreningens ändamål.
För de ansökningar som beviljats sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer vid beviljat periodiskt understöd, beviljat belopp och bankuppgifter för utbetalning.
Dessa uppgifter delas med Föreningens Fullmäktige, Föreningens revisor och redovisningskonsult och Föreningens bank för att kunna verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.
För att hålla personuppgifter aktuella för de som beviljats periodiskt understöd uppdateras och kompletteras dessa med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressuppgifter, SPAR.
Ej beviljade ansökningar makuleras.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter vänder ni er till info@handelsforeningen.orgNyheter


Ansökan om understöd och projektmedel

Helsingborgs Handelsförening kan enligt sitt reglemente lämna bidrag för hjälp till äldre personer (över 60 år), som är behövande, sjuka eller handikappade och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare där, samt bland behövande efterlevande till nämnda personer.

Information och ansökningsblanketter hittar du

här

  2018-09-29

Stipendiater 2017

Lista till samtliga stipendiater

 Läs mer 2017-10-03

Intervjuer med fem av årets stipendiater

 Läs mer 2017-10-03

Forskningssamarbete ska stärka modevetenskap

Pressmeddelande 2016-12-14
Sedan hösten 2012 ges Nordens enda kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.
Idag när utbildningen är väl etablerad och har högt söktryck vill universitetet ta nästa steg och utveckla den modevetenskapliga forskningen.
Helsingborgs Handelsförening har beslutat att göra en betydande satsning på verksamheten i modevetenskap under 2017-2019.

 Läs mer 2016-12-15
[ Lista alla nyheter ]