GDPREU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder ikraft i hela EU samtidigt från den 25 maj 2018.

Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter Pul. (Personuppgiftslagen).

Helsingborgs Handelsförening behandlar personuppgifter för de ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning m m enligt följande:
Presidiet i Föreningen behöver ha tillgång till dessa uppgifter, för att kunna bereda och besluta i enlighet med Föreningens ändamål.
För de ansökningar som beviljats sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer vid beviljat periodiskt understöd, beviljat belopp och bankuppgifter för utbetalning.
Dessa uppgifter delas med Föreningens Fullmäktige, Föreningens revisor och redovisningskonsult och Föreningens bank för att kunna verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.
För att hålla personuppgifter aktuella för de som beviljats periodiskt understöd uppdateras och kompletteras dessa med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressuppgifter, SPAR.
Ej beviljade ansökningar makuleras.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter vänder ni er till info@handelsforeningen.orgNyheter


Understöd 2021

för hjälp till äldre personer (över 60 år),som är behövande, sjuka eller handikappade, och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg,eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare där, samt bland behövande efterlevande till nämnda personer.

Handelsföreningen tar emot ansökningar från personer som kan hänföras till ovanstående kategorier.

 Läs mer 2021-10-01

Lunchevent med Henrik Mitelman

Missa inte chansen att delta i ett spännande lunchevent med ekonomijournalisten Henrik Mitelman.

 Läs mer 2021-09-23

Understöd 2021

Handelsföreningen tar emot ansökningar från
personer som kan hänföras till ovanstående kategorier.
Ansökningar skall vara oss tillhanda
senast måndag 8 november 2021.

 Läs mer 2021-08-01

Campus Helsingborgs nya rektor Charlotta Johnsson

Fredagen den 21e maj gästas vi av Campus Helsingborgs nya rektor Charlotta Johnsson
Länk till Vimeo
Använd lösenord: handel2021

  2021-05-26

Söderåsens BioParks

Länk till Vimeo
Använd lösenord: handel2021

  2021-05-12

Helsingborgs nya sjukhus

Länk till Vimeo
Använd lösenord: handel2021

  2021-05-12

Lunchevent med Kerstin Lindell

Länk till Vimeo

  2021-04-22

Lunchevent 16 april - Sagan om Ärtan

Länk till Vimeo

  2021-04-22

Stöttar unga forskartalanger

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen på unga forskare vid Campus Helsingborg genom utlysning om medel på 1 miljon kronor. Årets stipendiater ska bland annat undersöka pandemins påverkan på alkoholförsäljning och småskalig handel samt ökade returer inom e-handel.

 Läs mer 2021-03-25

Studiestipendier 2021

Handelsföreningen utlyser årets stipendium till ungdomar med anknytning till Helsingborg för
utbildning inom handel och ekonomi – ansökan är öppen mellan 15 mars och 15 april 2021.

 Läs mer 2021-02-07
[ Lista alla nyheter ]